در حال بارگذاری ...
 • دکترحسین نحوی نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

  امروزه هنررابه عنوان ابزار پیونداندیشه ها ، احساسات وعواطف وزبان مشترک فرهنگ های اصیل می شناسیم

  امروزه هنررابه عنوان ابزار پیونداندیشه ها ، احساسات وعواطف وزبان مشترک فرهنگ های اصیل می شناسیم ؛ فرهنگ هایی که هنررا نه تنها بعنوان ابزارتعلیم وتربیت بلکه آن رادر راستای بیان احساسات و هیجانات و آرامش روح بشربکارمی گیرند .

  جای بسی افتخارست که هنرمندان معلول جامعه ما نیز با درک شرایط روز و آگاهی ازتوانمندی ها و ظرفیت های خویش ،هنررا به خوبی شناخته اند وبا ارتقاء سطح توانمندی های خود دراین عرصه تلاش می کنند تا با ایجاد نوعی زبان مشترک با اقشارمختلف مردم ، هنرمندانه با آنها سخن بگویند . هنرمندان معلول با به تصویر کشیدن زیباترین صحنه های صبرو شکیبایی و تلاش خستگی ناپذیر ، صحنه های تئاتررا به عرصه بهتر زیستن مبدل می سازند تا الگویی مسلم از عشق و امیدرا برای سایر افرادجامعه فراهم سازند. بدیهی است حضورپرشوراین عزیزان درعرصه تئاترکشور ضمن به نمایش گذاردن توانمندی های شگرف آنان ، هنرنمایش را به عرصه با شکوه تلفیق اجتماعی معلولان مبدل ساخته و این پیام رابه جامعه منعکس می سازد که معلولیت اگرچه محدودیت هایی بدنبال دارد اما موجب ضعف و ناتوانی نیست .

  طی سال های اخیر ، سازمان بهزیستی کشوربا ترسیم چشم اندازهای امید بخش فراروی هنرمندان معلول ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، حمایت از گروه های نمایشی معلولین و برنامه ریزی جهت اجرای جشنواره های استانی ، منطقه ای و بین المللی را دردستور کارخود قرارداده است . اثربخشی این تلاش ها زمانی نمود می یابد که اشتیاق روزافزون هنرمندان معلول برای اجرای بی کم وکاست برنامه های نمایشی و حضورپرشور درمحافل هنری را نظاره گر باشیم. بدون شک تداوم این تلاش ها در استان های مختلف می تواند به گسترش کمی وکیفی فعالیت های هنری افراد دارای معلولیت کمک شایانی بنماید. برگزاری پنجمین جشنواره منطقه ای تئاترمعلولین آفتاب دراستان چهارمحال و بختیاری که با همکاری استان های زیر مجموعه این منطقه صورت گرفته نیز اقدام شایسته ای است که به توانمندسازی و ارتقاء کیفیت سلامت افراد معلول انجامیده و یکباردیگر این واقعیت را به جامعه هنری کشور اثبات می نماید که درعالم اندیشه وهنر ، نقص ها و محدودیت های جسمانی جایی ندارند و آنچه که اثرگذاراست پیوند اندیشه ها وعواطفی است که با زبان هنرنمایش بیان می شود ، زبانی که پیام مهمی را درگوش جامعه طنین انداز می سازد و آن اینکه هنرمندان و اندیش مندان فراتر از آنند که درمحدودیت هایشان خلاصه شوند. لذا امید است با تداوم یافتن این تلاش الگوهای موثری برای سایراستان ها فراهم گردد تا هنرتئاتربه عرصه زیباترین جلوه های توانمندی معلولان بدل گردد.

  دکترحسین نحوی نژاد

  معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

   

   

   
  مطالب مرتبط

  3کارگاه آموزشی در جشنواره تئاتر معلولین برگزار شد

  3کارگاه آموزشی در جشنواره تئاتر معلولین برگزار شد

  در شب های جشنواره فرصتی دست داد تا در محل اسکان میهمانان عزیز؛ کارگاه های خوبی برگزار گردد. کارگاه «از ایده تا اجرا» و کارگاه «از قصه تا نمایش» و کارگاه «موضاعات و جهان بینی در نمایشنامه نویسی».

  |

  خسرو حکیم رابط:

با تئاتر، جسم و ذهن روح تازه‌ای می‌گیرد
  خسرو حکیم رابط:

  با تئاتر، جسم و ذهن روح تازه‌ای می‌گیرد

  خسرو حکیم رابط در گفت و گو با تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: اصل فکری که این جشنواره را سبب شده؛ فکر درخشانی است. وارد دنیای این دوستان شدن به ویژه این که خود این دوستان معلولمان در همه ی امور تئاتر از نوشتن تا بازی تا موسیقی، خودکفا باشند؛ باعث می‌شود جسم و ذهن، روح تازه ای ...

  |

  فرشید بزرگ نیا،رئیس انجمن هنرهای نمایشی و مدیر اجرایی جشنواره

انجمن هنرهای نمایشی به طور تمام و کمال از هر گونه همکاری پیرامون تئاتر به شدت استقبال می کند
  فرشید بزرگ نیا،رئیس انجمن هنرهای نمایشی و مدیر اجرایی جشنواره

  انجمن هنرهای نمایشی به طور تمام و کمال از هر گونه همکاری پیرامون تئاتر به شدت استقبال می کند

  انجمن هنرهای نمایشی به عنوان پایگاهی که به طور ویژه و تخصصی و همه جانبه، تئاتر رو پوشش و فعالیت های نمایشی رو بویژه جشنواره های تئاتر رو سر و سامان می دهد و هدفش ارتقای کیفی تئاتر در استان است

  |

  سهراب سلیمی، داور بخش بزرگسال و خیابانی:

جنگ ها همیشه نیستند ولی پدیده ی جنگ های روانی همیشه هستند؛این را نباید فراموش کرد
  سهراب سلیمی، داور بخش بزرگسال و خیابانی:

  جنگ ها همیشه نیستند ولی پدیده ی جنگ های روانی همیشه هستند؛این را نباید فراموش کرد

  سهراب سلیمی گفت: بنده دومین بار است که برای جشنواره ی تئاتر معلولین به شهرکرد می آیم. همیشه ارتباط تنگاتنگی با این حوزه داشته و دارم. جشنواره یک جشنواره ی متفاوت است از لحاظ مختلف.

  |

  نظرات کاربران