در حال بارگذاری ...
 • سهراب سلیمی، داور بخش بزرگسال و خیابانی:

  جنگ ها همیشه نیستند ولی پدیده ی جنگ های روانی همیشه هستند؛این را نباید فراموش کرد

  سهراب سلیمی گفت: بنده دومین بار است که برای جشنواره ی تئاتر معلولین به شهرکرد می آیم. همیشه ارتباط تنگاتنگی با این حوزه داشته و دارم. جشنواره یک جشنواره ی متفاوت است از لحاظ مختلف.

   نگاهتان به این جشنواره چگونه است؟

  بنده دومین بار است که برای جشنواره ی تئاتر معلولین به شهرکرد می آیم. همیشه ارتباط تنگاتنگی با این حوزه داشته و دارم. جشنواره یک جشنواره ی متفاوت است از لحاظ مختلف. تفاوت در نگاه و رفتارها و برخوردها و اندیشه ها؛ چه در مقوله ی اجرا چه مقوله ی تئوری و چه مسائل فنی. به طور خلاصه در دنیای فعلی که تجارب و پژوهش های علمی گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و دانشگاه های بسیاری تحقیقات قابل توجهی را در این رابطه انجام داده اند؛ ما باید خیلی هوشمندانه به این حوزه بپردازیم.

  تاثیر اجتماعی در این حوزه به چه شکل است؟

   به نظر بنده کارهایی که به معلولیت های اجتماعی و رفتارهای متقابل جامعه در این مورد اشاره می کنند؛ راه درست تری را رفته اند. همچنین پیشنهادم این است که بستر خانواده را هم در این زمینه اساس قرار دهند و مسائل بنیادی خانواده را هم مد نظر قرار دهیم.

  در سطح کشوری و بین المللی،وضعیت این حوزه را چگونه تحلیل می کنید؟

  در همه جای جهان اتفاقات بسیار مهمی در این حوزه رخ داده است. علی الخصوص در کشورهایی مثل لهستان.

  در این سال ها در کشور کارهای بسیار خلاق و پویایی را دیده ایم. و زبان مشترکی را در یک سری کارها خوشبختانه مشاهده می کنیم.

  موضوعات پیشنهادیتان به گروه ها چیست؟

  درونی شدن موضوعات و گره زدن تجربیات شخصی به نگاه های موجود در آثار، می تواند وضعیت بهتری را رقم بزند که البته کارشناسان مجربی باید در کناراین قضیه باشند تا کارهایی قابل تولید شود.

  و اما صحبت آخرتون؟

  امیدوارم رشد اقتصادی و نگاه های بنیادین اجتماعی بهبود پیدا کند تا وضعیت تئاتر را بالنده تر ببینیم.

  جنگ ها همیشه نیستند ولی پدیده ی  جنگ های روانی همیشه هستند؛این را نباید فراموش کرد.
  مطالب مرتبط

  3کارگاه آموزشی در جشنواره تئاتر معلولین برگزار شد

  3کارگاه آموزشی در جشنواره تئاتر معلولین برگزار شد

  در شب های جشنواره فرصتی دست داد تا در محل اسکان میهمانان عزیز؛ کارگاه های خوبی برگزار گردد. کارگاه «از ایده تا اجرا» و کارگاه «از قصه تا نمایش» و کارگاه «موضاعات و جهان بینی در نمایشنامه نویسی».

  |

  خسرو حکیم رابط:

با تئاتر، جسم و ذهن روح تازه‌ای می‌گیرد
  خسرو حکیم رابط:

  با تئاتر، جسم و ذهن روح تازه‌ای می‌گیرد

  خسرو حکیم رابط در گفت و گو با تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: اصل فکری که این جشنواره را سبب شده؛ فکر درخشانی است. وارد دنیای این دوستان شدن به ویژه این که خود این دوستان معلولمان در همه ی امور تئاتر از نوشتن تا بازی تا موسیقی، خودکفا باشند؛ باعث می‌شود جسم و ذهن، روح تازه ای ...

  |

  فرشید بزرگ نیا،رئیس انجمن هنرهای نمایشی و مدیر اجرایی جشنواره

انجمن هنرهای نمایشی به طور تمام و کمال از هر گونه همکاری پیرامون تئاتر به شدت استقبال می کند
  فرشید بزرگ نیا،رئیس انجمن هنرهای نمایشی و مدیر اجرایی جشنواره

  انجمن هنرهای نمایشی به طور تمام و کمال از هر گونه همکاری پیرامون تئاتر به شدت استقبال می کند

  انجمن هنرهای نمایشی به عنوان پایگاهی که به طور ویژه و تخصصی و همه جانبه، تئاتر رو پوشش و فعالیت های نمایشی رو بویژه جشنواره های تئاتر رو سر و سامان می دهد و هدفش ارتقای کیفی تئاتر در استان است

  |

  دکتر قطب الدین صادقی،داور بخش بزرگسال و خیابانی

این جشنواره باید باعث رشد و وسعت یافتن انگیزه در بین مددجویان باشد
  دکتر قطب الدین صادقی،داور بخش بزرگسال و خیابانی

  این جشنواره باید باعث رشد و وسعت یافتن انگیزه در بین مددجویان باشد

  بنده از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو یعنی سال های ابتدایی آغاز جشنواره مسئول کمیته ی داوران و داور بوده ام تا به اکنون؛ چه منطقه ای و چه بین المللی. هر سال شاهد تحول و گستردگی و تازگی های این جشنواره از نزدیک بوده ام

  |

  نظرات کاربران