در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شادی مصطفایی،کارشناس مشاوره و علوم تربیتی

تئاتر درمانی چیست؟
  شادی مصطفایی،کارشناس مشاوره و علوم تربیتی

  تئاتر درمانی چیست؟

  طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، معلولیت مجموعه ای از اختلالات جسمانی یا ذهنی است که فرد را از ادامه زندگی مستقل فردی و اجتماعی باز می دارد و در نتیجه معلول برای تداوم زندگی به توانبخشی در زمینه های مختلف نیاز دارد


  عکاسی در تئاتر

معیارهایی برای عکاسی در تئاتر
  عکاسی در تئاتر

  معیارهایی برای عکاسی در تئاتر

  هنر تئاتر دارای امکانات هنر سینما در ثبت تولید یک اثر هنری کامل و تمام شده نیست.یک اجرای نمایشی در صحنه، از نخستین شب اجراء و تا پایان آن، از پویایی برخوردار است که ثبت تمامی آنها امکان پذیر نیست.