در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شادی مصطفایی،کارشناس مشاوره و علوم تربیتی

تئاتر درمانی چیست؟
  شادی مصطفایی،کارشناس مشاوره و علوم تربیتی

  تئاتر درمانی چیست؟

  طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، معلولیت مجموعه ای از اختلالات جسمانی یا ذهنی است که فرد را از ادامه زندگی مستقل فردی و اجتماعی باز می دارد و در نتیجه معلول برای تداوم زندگی به توانبخشی در زمینه های مختلف نیاز دارد

  مقالات |

  عکاسی در تئاتر

معیارهایی برای عکاسی در تئاتر
  عکاسی در تئاتر

  معیارهایی برای عکاسی در تئاتر

  هنر تئاتر دارای امکانات هنر سینما در ثبت تولید یک اثر هنری کامل و تمام شده نیست.یک اجرای نمایشی در صحنه، از نخستین شب اجراء و تا پایان آن، از پویایی برخوردار است که ثبت تمامی آنها امکان پذیر نیست.

  مقالات |