در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اشک رازی ست گریه رازی ست

به یُمنِ بودِ «اکبر دانیالی»  بر بودهایِ این روزهایِ تئاتر
اشک رازی ست گریه رازی ست

به یُمنِ بودِ «اکبر دانیالی» بر بودهایِ این روزهایِ تئاتر

نمایش «یک حکایت از چندین حکایت کدخدا» همه چیز برای یک لحظه ی تأثیرگذار و اثربخش است.اکبر دانیالی با تمامِ احساس اش انسان را به ژرفایِ شگفتی می برد. واشکافی ِ رنجِ یک پدر در انتظارِ دیدارِ فرزندش. یک جور سلوکِ بی پیرایه ی «مردمانی از اعماق».


نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری:

تئاتر استانها نیازمند حمایت بیشتری است
نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری:

تئاتر استانها نیازمند حمایت بیشتری است

نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری گفت: لازم است امکانات بیشتر و با کیفیت بهتری در اختیار هنرمندان تئاتر قرار گیرد، چهارمحال و بختیاری پتانسیل مناسبی از سوی هنرمندان خود دارد که می‌توان با توجه و رسیدگی بیشتر بهره بیشتری از آن‌ها برد.