از تاریخ
 تا تاریخ
 
«گیلاس سیاه» بر روی صحنه تئاتر فارسان

«گیلاس سیاه» بر روی صحنه تئاتر فارسان

نمایش «گیلاس سیاه» به کارگردانی «مصطفی محمدی دوست» کاری از گروه نمایش آستاره از ۱۲ تا ۱۴ اسفند در فرهنگ سرای فارسان به روی صحنه می رود.

روز جهانی تئاتر مبارک...

روز جهانی تئاتر مبارک...

این روزها به هر سایت و کانالی که سر میزنی چشمت می خورد به پیام تبریک روز جهانی تئاتر .هنوز چشمهایت در رخوت خواب بهاریست که هشدار پیام تبریک این روز از خواب شیرین ...