از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی گروه تئاتر دریژنو و مرکز علمی کاربردی فرهنگ  و هنر دریژنو

نمایش خیابانی «ما همه مقصریم» به جشنواره تئاتر خیابانی منطقه‌ای خارگ  راه یافت
از سوی گروه تئاتر دریژنو و مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر دریژنو

نمایش خیابانی «ما همه مقصریم» به جشنواره تئاتر خیابانی منطقه‌ای خارگ راه یافت

نمایش خیابانی « ما همه مقصریم» نوشته عقیل جماعتی و کارگردانی ملیحه سلیمانی به جشنواره تئاتر خیابانی منطقه‌ای خارگ راه یافت.