در حال بارگذاری ...
دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر:

95 درصد آثار رسیده به جشنواره تئاتر فجر برایند اجرای عموم نمایش‌ها در کشور است

نادر برهانی مرند در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۵ درصد آثار رسیده به جشنواره تئاتر فجر برآیند اجرای عموم نمایشها در کشور است. آن چیزی که در جشنواره امسال شاهد آن هستیم در جا های دیگر و با مکانیز دیگر تولید شده و اجرا رفته است.

به گزارش تئاتر چهارمحال و بختیاری، دبیر جشنواره تئاتر فجر ضمن تشکر ازمسئولین استانی و انجمن نمایش استان برای برگزاری جشنواره تئاتر فجراستانی افزود: جشنواره سی و هفتم گفتمانش مورور محور است و این نتیجه سی و هفت دوره برگزاری این جشنواره است.
او گفت: در برخی شهر ها از تئاتر به درستی حمایت می شود و باعث تولید اثر شده و در برخی شهر ها هنوز حمایت درستی از نمایش نمی شود و هنرمندان این شهر ها به سختی می توانند نمایش تولید کنند.
دبیر جشنواره تئاتر فجر افزود: ما در جشنواره سی و هفتم به این نتیجه رسیدم که انتخاب گر های خوبی باشیم و میزبان خوبی باشیم و تمام تلاشمان را کرده ایم که این کار را انجام دهیم.
به گفته وی بعد از سی و هفت دوره این جشنواره داری یک آیین نامه شده و باعث این شده که اگر مدیری دیگر آمد نتواند ساختار کلی این جشنواره را تغییر دهد. 
او در جواب یکی از مخاطبین برای ضعیف بودن آثار جشنواره فجر استانی گفت:  درباره فجر استانی شاید بنده اعتقاد نداشته باشم که همه آن 14 اثربرای اجرا در استان باشد ممکن است این 14 اثر کیفیت خوبی نداشته باشند. و باید فقط همان 4 اثر اول به روی صحنه برود اما برای حمایت از آن آیین نامه کلی شاید دست ما بسته باشد.
برخی از ساختارهای جشنواره فجر باید دگرگون شود و باید بازنگری در مورد آنها شود از جمله جشنواره های تئاتر استانی که در پایان دبیری بنده تمام این اشکالات و کمبود ههای جشنواره را به جناب آقای کرمی ارائه خواهم داد.
نظرات کاربران