از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حکم دبیر سی و چهارمین دوره

جواد هیاریان دهکردی مدیر اجرایی جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری شد
با حکم دبیر سی و چهارمین دوره

جواد هیاریان دهکردی مدیر اجرایی جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری شد

قاسم اسماعیلی دهکردی ، دبیر جشنواره سی و چهارم، «جواد هیاریان دهکردی» را به‌عنوان مدیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری منصوب و معرفی کرد.

جواد هیاریان دهکردی مدیر هیئت اجرایی سی امین جشنواره تئاتر استانی

تاثیرگذاری مثبت جشنواره فقط بستگی به خود هنرمندان دارد
جواد هیاریان دهکردی مدیر هیئت اجرایی سی امین جشنواره تئاتر استانی

تاثیرگذاری مثبت جشنواره فقط بستگی به خود هنرمندان دارد

جواد هیاریان دهکردی مدیر هیئت اجرایی سی امین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری گفت: تاثیرگذاری مثبت جشنواره فقط بستگی به خود هنرمندان دارد. اگر صرفاً شرکت در ...

از سوی دبیر جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری

جواد هیاران کارگردان اختتامیه و مدیر اجرای جشنواره سی‌ام شد
از سوی دبیر جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری

جواد هیاران کارگردان اختتامیه و مدیر اجرای جشنواره سی‌ام شد

دبیر سی امین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری جواد هیاریان دهکردی هنرمند تئاتر استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان کارگردان اختتامیه و مدیر اجرای جشنواره سی ...