از تاریخ
 تا تاریخ
 
«گیلاس سیاه» بر روی صحنه تئاتر فارسان

«گیلاس سیاه» بر روی صحنه تئاتر فارسان

نمایش «گیلاس سیاه» به کارگردانی «مصطفی محمدی دوست» کاری از گروه نمایش آستاره از ۱۲ تا ۱۴ اسفند در فرهنگ سرای فارسان به روی صحنه می رود.

قاسم اسماعیلی دهکردی داور سی ویکمین جشنواره تئاتر چهارمحال وبختیاری

بخش بزرگی از هنرمندان گذشته تئاتر استان اکنون فعال نیستند
قاسم اسماعیلی دهکردی داور سی ویکمین جشنواره تئاتر چهارمحال وبختیاری

بخش بزرگی از هنرمندان گذشته تئاتر استان اکنون فعال نیستند

قاسم اسماعیلی دهکردی داور سی ویکمین جشنواره تئاتر استان در گفتگو با تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: بخش بزرگی از هنرمندان گذشته تئاتر استان اکنون فعال نیستند و ...

احمد مردانی کارگردان شرکت کننده در جشنواره سی یکم

با اجرای جشنواره به صورت غیر متمرکز به شعار تئاتر برای همه نزدیک تر شدیم
احمد مردانی کارگردان شرکت کننده در جشنواره سی یکم

با اجرای جشنواره به صورت غیر متمرکز به شعار تئاتر برای همه نزدیک تر شدیم

احمد مردانی کارگردان نمایش « روزی گذری روزگاری »شرکت کننده در جشنواره سی یکم در گفتگو با تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: باید از سیاست گزاران جشنواره تشکر کرد چرا که ...

ثریا امینیان داور سی یکمین جشنواره تئاتر استان

جشنواره برای شهرستان های کوچک لازم است اما کافی نیست
ثریا امینیان داور سی یکمین جشنواره تئاتر استان

جشنواره برای شهرستان های کوچک لازم است اما کافی نیست

ثریا امینیان داور سی یکمین جشنواره تئاتر استان در گفتگو با تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: حداقل کاری که جشنواره ه ها می کنند این هست که اهالی تئاتر را هرچند برای مدت ...

یاداشت  فرشید بزرگ نیا رئیس انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری درباره برگزاری جشنواره سی ویکم:

تئاتر، مردم، جشنواره
یاداشت فرشید بزرگ نیا رئیس انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری درباره برگزاری جشنواره سی ویکم:

تئاتر، مردم، جشنواره

بی شک همه هنرها به ویژه هنر تئاتر در بازخورد و اشتراک جامعه هویت پیدا می کنند. این اشتراک به طور حتم مستلزم داشتن و بودن امکانات و زیرساخت های اولیه است.

هوشنگ عزیزی پور  کارگردان نمایش «بوکا» شرکت کننده در جشنواره سی یکم

هنر تئاتر و هنرمندان این رشته مظلوم واقع شده اند
هوشنگ عزیزی پور کارگردان نمایش «بوکا» شرکت کننده در جشنواره سی یکم

هنر تئاتر و هنرمندان این رشته مظلوم واقع شده اند

هوشنگ عزیزی پور کارگردان نمایش «بوکا» شرکت کننده در جشنواره سی یکم در گفتگو با تئاتر چهارمحال گفت: هنر تئاتر و هنرمندان این رشته مظلوم واقع شده اند. یک هنرمند تئاتر ...

محسن سراجی داور سی یکمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری

جشنواره تئاتر استانی نیاز به نفس تازه دارد
محسن سراجی داور سی یکمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری

جشنواره تئاتر استانی نیاز به نفس تازه دارد

محسن سراجی داور سی یکمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری در گفتگو با پایگاه تئاتر استان گفت: جشنواره تئاتر استانی نیاز به نفس تازه دارد جشنواره تئاتر استانی در دهه ...