از تاریخ
 تا تاریخ
 
میزگرد نقش رسانه در توسعه تئاتر

میزگرد نقش رسانه در توسعه تئاتر

میزگرد نقش رسانه در توسعه تئاتر با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه در دفتر خبر گزاری ایرنا شهرکرد برگزار شد. عکس از احمد ریاحی دهکردی

گزارش نصویری دومین همایش تئاتر تک نفره

گزارش نصویری دومین همایش تئاتر تک نفره

دومین همایش تئاتر تک نفره از سوی آموزشگاه هنرهای نمایشی آرام شهرکرد و با همکاری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ۳ تا ۱۷ در خانه هنرمندان حوزه هنری برگزار شد.