از تاریخ
 تا تاریخ
 
سامان خلیلیان مدیر کانون نمایش خیابانی هنرهای نمایشی کشور:

استقبال مردم از جشنواره تئاتر خیابانی لردگان بی نظیر است
سامان خلیلیان مدیر کانون نمایش خیابانی هنرهای نمایشی کشور:

استقبال مردم از جشنواره تئاتر خیابانی لردگان بی نظیر است

سامان خلیلیان مدیر کانون نمایش خیابانی هنرهای نمایشی کشور با حضور در جشنواره تئاتر خیابانی لردگان استقبال مردم از این جشنواره را بی نظیر دانست.

مصطفی محمدی دوست کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

موفقیت جشنواره تئاتر خیابانی لردگان بر تداوم آن است
مصطفی محمدی دوست کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

موفقیت جشنواره تئاتر خیابانی لردگان بر تداوم آن است

مصطفی محمدی دوست کارگردان نمایش «vz۲۴» شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان گفت: موفقیت جشنواره تئاتر خیابانی لردگان بر تداوم آن است اینکه این جشنواره هر ...

مصطفی حسنی کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

توجه به تئاتر خیابانی در استان ها کم تر است
مصطفی حسنی کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

توجه به تئاتر خیابانی در استان ها کم تر است

مصطفی حسنی کارگردان نمایش« اگر بند از پایم بگشاید...» شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان گفت: نمایش خیابانی به دلیل ارتباط نزدیکش با مردم از اهمیت ...

غلامعباس دادورکارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

در نمایشم تلاش دارم تهدیدات منابع طبیعی را نشان دهم
غلامعباس دادورکارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

در نمایشم تلاش دارم تهدیدات منابع طبیعی را نشان دهم

غلامعباس دادورکارگردان نمایش « بلوط و بازعلی» شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان گفت: امروز شاهد تجاوزهای بی‌شمار به منابع طبیعی در کشور هستیم. ...

مرضیه فرهنگ کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

جشنواره تئاترخیابانی لردگان مکانی است برای اندیشیدن و تجربه اندوزی
مرضیه فرهنگ کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

جشنواره تئاترخیابانی لردگان مکانی است برای اندیشیدن و تجربه اندوزی

مرضیه فرهنگ کارگردان نمایش« شاه داماد» گفت: ، حضور من در جشنواره تئاتر خیابانی لردگان همیشگی است و برایم جشنواره تئاترخیابانی لردگان مکانی است برای اندیشیدن و ...

شجاع محمدی  کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

شهرداری ها هیچ حمایتی از تئاتر خیابانی ندارند
شجاع محمدی کارگردان شرکت کننده در پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی لردگان:

شهرداری ها هیچ حمایتی از تئاتر خیابانی ندارند

شجاع محمدی کارگردان نمایش «مرس» در گفتگو با تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: شهرداری ها هر شهر باید از تئاتر خیابانی حمایت کنند این در حالی است که در شهر های ما این امر ...

پیام مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری به پنجمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی لردگان:

گونه های مختلف تئاتر  باید بیش از پیش توسط هنرمندان مورد توجه قرار گیرد
پیام مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری به پنجمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی لردگان:

گونه های مختلف تئاتر باید بیش از پیش توسط هنرمندان مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری به مناسبت برگزاری پنجمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی لردگان پیامی را خطاب به این جشنواره منتشر کرد.